RODO

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/45/WE, zwanego dalej „RODO” informuje się, że:

 1. Administrator danych:

Administratorem danych są

TOUR & TRAVEL POLAND s.c. ul. Wincentego Rzymowskiego 30, 02-697 Warszawa, NIP: 5213685415, REGON: 360404336. Adres e-mail: rodo@ttpoland.pl

Oraz

TOUR & TRAVEL POLAND Sp. z o.o. ul. Wincentego Rzymowskiego 30, 02-697 Warszawa, NIP: 5213752620, REGON: 365680673. Adres e-mail: rodo@ttpoland.pl

Zwane dalej TOUR & TRAVEL POLAND

2. Kategorie danych osobowych:

TOUR & TRAVEL POLAND przetwarza dane osobowe pozyskane od osób, których dane dotyczą. Są to: dane niezbędne do zawierania i wykonywania umów, porozumień, dane kontrahentów zagranicznych i usługodawców krajowych, dane uczestników imprez turystycznych, dane pracowników.

W przypadku turystów – uczestników imprez turystycznych kategorie danych osobowych pozyskanych od kontrahentów zagranicznych i krajowych mogą obejmować w szczególności imię i nazwisko, datę urodzenia, datę pobytu, numer telefonu Gościa.

 

 1. Cel przetwarzania danych i podstawy prawne:

 

Dane osobowe mogą być przetwarzane przez TOUR & TRAVEL POLAND w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą

  1. zawierania i wykonywania umów, porozumień, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a i b RODO,
  2. realizacja działalności marketingowej na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a RODO,
  3. realizacja dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f RODO.
 1. do celów rekrutacji na wolne miejsca pracy, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c RODO,

    

4. Udostępnianie danych osobowych:

Państwa dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie TOUR & TRAVEL POLAND np. podwykonawcom, usługodawcom, instytucjom współpracującym, operatorom pocztowym, przewoźnikom oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa – tylko w przypadku, gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowne podstawy prawne.

5. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego:

Dane osobowe zebrane przez TOUR & TRAVEL POLAND nie będą przekazywane do państwa trzeciego, chyba, że państwo docelowe zapewnia na swoim terytorium odpowiedni poziom ochrony danych osobowych, a niezbędność przekazania danych oparta zostanie na stosownych podstawach prawnych.

6. Okres przechowywania danych:

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres:

  1. realizacji i obowiązywania umów i porozumień– do momentu wygaśnięcia prawa do roszczeń, a po jego upływie przez okres niezbędny do wypełnienia obowiązku prawnego przez TOUR & TRAVEL POLAND wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych,
  2. trwania procesu rekrutacji na wolne miejsce pracy i do 3 miesięcy po jej zakończeniu.

Dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania.

7. Przysługujące prawa:

W związku z przetwarzaniem przez TOUR & TRAVEL POLAND danych osobowych przysługuje Państwu:

  1. prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w tym profilowania,
  2. prawo do cofnięcia zgody w przypadku, gdy TOUR & TRAVEL POLAND będzie przetwarzało Państwa dane osobowe w oparciu o zgodę, w dowolnym momencie i w dowolny sposób, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
  3. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznacie Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza zapisy RODO.

8. Wymóg podania danych:

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak niepodanie danych niezbędnych do świadczenia usług w uzgodnionym zakresie uniemożliwi ich świadczenie.

9. Profilowanie:

TOUR & TRAVEL POLAND nie profiluje danych osobowych, które zostały mu przekazane.

Informujemy również, że:

Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

 

Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Zobacz naszą politykę prywatności